Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần XII mùa thường niên – Mt 7, 6.12-14

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (7:6.12-14)

Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 12 Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. 13 Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”.

SUY NIỆM

Vẻ đẹp của cuộc sống chung huynh đệ nào cũng xây dựng trên hy sinh và chiến đấu. Dĩ nhiên, đó không phải là cuộc chiến chống lại người khác, mà là chiến đấu để thắng vượt sự ích kỷ nơi bản thân. Hy sinh là luật của cuộc sống. Không có thành công nào mà không là kết quả của một chuỗi những miệt mài phấn đấu. Thi hào Goethe đã từng nói: “Thiên tài là một sự kiên nhẫn lâu dài”. Chúng ta chỉ cần đọc lại cuộc đời của các vĩ nhân để thấy rõ chân lý ấy.

Mỗi Kitô hữu cũng là một vĩ nhân, bởi vì họ tự đặt ra cho mình một lý tưởng cao cả là nên giống Chúa Giêsu. Còn con đường nào chông gai cho bằng con đường Chúa Kitô đã đi qua! Còn cuộc sống nào nhiều thử thách cho bằng cuộc sống của Chúa Kitô! Còn cái chết nào nhục nhã cho bằng cái chết của Chúa Kitô! Người Kitô hữu đích thực là người xác tín rằng họ phải đi theo dấu chân của Chúa Kitô.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta về những đòi hỏi của Kitô giáo. Trước hết, “đừng trao của thánh cho chó” . Lời này nhắn nhủ chúng ta về điều cần thiết để đến gần các bí tích, tức là những gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa Kitô. Cuộc gặp gỡ này phải là biểu tượng cho một cuộc gặp gỡ khác thực tế hơn, sâu đậm hơn, đó là gặp gỡ Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ khi nào con người thực sự mô phỏng cuộc đời của Chúa Giêsu qua cách cư xử và tương quan của mình, con người mới thực sự xứng đáng để gặp gỡ Người qua các bí tích, nhất là bí tích Thánh thể. Do đó, để có thể gặp gỡ Chúa Kitô qua các bí tích, con người cần phải bước đi trên con đường hẹp.

Đề tài con đường rộng và con đường hẹp khá phổ thông trong văn chương Do Thái. Hình ảnh ấy là một sự chọn lựa giữa thiện và ác, giữa khôn ngoan và khờ dại, giữa chân lý và gian dối. Chúa Giêsu dùng hình ảnh con đường hẹp để đòi hỏi nơi chúng ta một sự dứt khoát chọn lựa và dấn thân cho Chúa.

Lắm khi chúng ta nghe được những lời phê bình của những người xung quanh: người có đạo mà có hơn gì đâu, họ cũng lừa đảo, gian tham. Những lời buộc tội này đáng làm cho chúng ta suy nghĩ. Những người ngoài Kitô giáo luôn có cái nhìn cảm phục về nền luân lý của Kitô giáo. Dĩ nhiên, tôn giáo nào cũng gắn liền với luân lý, tôn giáo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Tuy nhiên, Kitô giáo không thiết yếu là một nền luân lý như các tôn giáo khác.

Kitô giáo của chúng ta là một con người, và con người đó chính là Chúa Kitô – Đấng đang sống và sinh động trong mọi tín hữu. Do đó, Kitô giáo là đạo của tình yêu: tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Tình yêu nào cũng đòi hỏi hy sinh, mà nói đến hy sinh là nói đến sự chiến đấu chống lại ích kỷ trong con người chúng ta.

Lạy Chúa, cuộc sống đức tin hiện tại là một cuộc chiến đấu dai dẳng, xin Chúa giúp chúng con luôn thâm tín rằng, chúng con không chiến đấu vì một lý tưởng chóng qua, mà vì chính Chúa là tình yêu. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết làm tất cả vì tình yêu Chúa. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường