Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần XXX mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13,18-21)

18Khi ấy, Đức Giê-su phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? 19Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được”.

20Người lại nói: “Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? 21Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”.

SUY NIỆM

Bàng bạc khắp nơi trong Tin mừng, hạn từ “nước Thiên Chúa” được lặp lại nhiều lần. Riêng trong Luca thôi, có hơn 16 lần vị thánh sử này dùng chữ “nước Thiên Chúa”. Khởi đầu Chúa Giêsu công bố nước Thiên Chúa đã gần đến và mời gọi mọi người ăn năn sám hối. Và hôm nay, Người dùng hai hình ảnh khác để ví về nước Trời cũng là nước Thiên Chúa: dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn nắm men.

Có thể hình dung hạt cải là hạt nhỏ bé, và nắm men trong đấu bột cũng nhỏ bé. Hạt cải gieo vào đất, mọc lên thành cây, to lớn. Nắm men cũng nhỏ bé, được trộn vào đấu bột, làm bột dậy men. Hạt cải có sức mạnh nội lực bên trong, sự sống, phát triển to dần ra. Nắm men cũng có sức mạnh bên trong, ta không nhìn thấy, cũng có sức hoà tan vào đấu bột và dậy lên. Khởi đầu hạt cải xem ra nhỏ bé, không là gì, khởi đầu của nắm men cũng không ai để ý, nhưng tất cả làm nên điều diệu kỳ.

Thật khó để định nghĩa nước Thiên Chúa hay nước Trời theo lý tính. Ẩn dụ trong các dụ ngôn này muốn nói với chúng ta rằng Chúa muốn chúng ta khám phá ra nước Trời trong sự kỳ diệu của nội tại nó. Nó không phải là cái đã làm sẵn (x. Noel Question), nó tĩnh lặng, mà nó tăng triển dần, theo hướng rất tích cực. Như cái cây mọc lên, như đấu bột dậy men. Nó làm cho con người định hình ý nghĩa, nó bao hàm cái gì thánh thiện nơi Chúa.

Nhìn vào sự thăng tiến của Giáo hội Chúa Kitô tôi nhìn thấy nước Chúa, nhìn vào chính chúng ta trong sự thăng tiến đức tin, chúng ta nhìn thấy nước Trời.

Tôi có làm gì cho sự lớn lên của Giáo hội, cho sự phát triển của Hội thánh Chúa Kitô không? Tôi có thực sự là nắm men để làm dậy lên đấu bột trong môi trường sống của tôi không?

Lạy Chúa, Chúa đã đến để rao giảng Tin mừng nước Trời. Đã có nhiều người đón nhận, chúng con cũng đón nhận. Xin cho chúng con có đức tin như hạt cải, có sức mạnh như nắm men, để làm cho Tin mừng nước Chúa lan rộng khắp nơi. Amen

Nguồn: Giáo phận Phú Cường