Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên (13/11/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu