Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần XXXII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,7-10)

7Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? 9Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”.

SUY NIỆM

Lời Chúa chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bài học về tinh thần phục vụ một cách khiêm tốn.

Chúa Giêsu không dạy chúng ta bài học lý thuyết, nhưng chính Người đã sống để làm mẫu gương cho chúng ta. Điều này đã được Tin mừng nói đến: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Nơi khác, Tin mừng còn nói đến: “Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!”.

Thực hiện Lời Chúa dạy, chúng ta chiêm ngưỡng hình ảnh của Mẹ Maria. Cả cuộc đời của Mẹ sống trong tinh thần phục vụ Thiên Chúa một cách khiêm tốn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng hình ảnh của các thánh tử đạo Việt Nam qua cách các ngài đối đáp với các vua quan khi các ngài bị xét xử…

Vậy chúng ta đã thi hành và chu toàn những trách nhiệm, bổn phận mà Chúa và Giáo hội đã trao phó cho mình như thế nào?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa và biết thực hiện Lời Chúa dạy. Nhất là mỗi ngày sống xin giúp chúng con biết chu toàn những bổn phận, trách nhiệm mà Chúa và Giáo hội đã trao phó cho chúng con một cách theo ý muốn của Chúa. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường