Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm Tuần II Mùa Phục Sinh

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3:31-36)

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy”.

SUY NIỆM

“ Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy”. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ được sống – đây là lời hứa của Thiên Chúa, và chắc chắn Ngài không lừa dối chúng ta. Nhưng còn những người không tin vào Chúa thì sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ, và họ bị trừng phạt ư?

Tin vào người Con là Đức Giêsu Kitô nghĩa là tin vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Người để cứu độ nhân loại. Đây là minh chứng tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và cho từng người chúng ta. Thế nhưng khi không tin vào tình yêu này, chính nó là một sự trái ngược hẳn với tình yêu, bởi vì tình yêu vượt lên trên hận thù, sự thánh thiện vượt lên trên tội lỗi. Chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta thấy nó vượt quá cả những hận thù mà con người gây nên. Khi chiêm ngắm sự thánh thiện của Chúa, chúng ta thấy nó vượt quá những tội lỗi và thân phận thấp hèn của chúng ta. Đây là cách để có thể hiểu rằng, tình yêu của Thiên Chúa không đi chung với hận thù hay giận giữ; sự thánh thiện của Chúa không đi chung với những thấp hèn của con người. Khi khước từ tình yêu, chúng ta thấy mình bị đè nặng, ray rứt, tâm hồn vô định, mất phương hướng, đó như là một cơn thịnh nộ của ai đó đè lên chúng ta, chúng ta bứt rứt khôn nguôi.

Lạy Chúa, con biết con cần Chúa, nhưng đức tin của con thì yếu kém. Có cái gì đó dường như cứ kéo con xa Chúa, nhưng mỗi khi con phạm tội như thế, con lại thấy ray rứt trong lòng. Xin Chúa giúp con, nhất là xin giúp con mỗi ngày gần Chúa hơn. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường