Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần V mùa Phục Sinh

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,9-11)

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn”.

SUY NIỆM

Khi ai đó yêu bạn, thì bạn là người may mắn. Bạn không còn là sự lựa chọn của người kia nữa mà bạn là sự ưu tiên của họ. Cái gì bạn cũng được nghĩ đến trước. Vị trí của bạn trong lòng họ luôn hàng đầu. Khi tình yêu đủ lớn để như thế, đi đâu, làm gì hay ở bất kỳ đâu, bạn không chỉ ở lại trong tâm trí của họ, mà chính toàn thể con người của bạn với hữu thể đó, ở trong trái tim của họ.

Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”, và “Thầy giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Ngài”. Ở đây, có thể thấy một cấu trúc so sánh dựa trên mối quan hệ bắt cầu mà Chúa Giêsu làm trung gian, khiến chúng ta liên tưởng đến sự gần gũi đất với trời, hoà quyện với nhau nơi Chúa Giêsu.

“Ở lại trong tình yêu”, chúng ta cần lặp đi lặp lại cụm từ này, đọc đi đọc lại nhiều lần và tự vấn với chính mình: Tôi có ở lại trong tình yêu của Chúa không? Tôi có trung tín (tuân giữ) các giới răn của Chúa không? Mà giới răn của Chúa cũng chỉ là sống tình yêu: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Tương quan “ở lại trong tình yêu” của Chúa Giêsu và Chúa Cha thì không có gì để phân tích, vì như Chúa Giêsu đã nói “Ta và Cha là một”. Tình yêu làm cho Người và Cha nên một. Liệu sự trung tín, tình yêu cũng là giới luật có làm cho tôi nên một với Chúa Giêsu không?

Lạy Chúa, được ở lại trong tình yêu của Chúa, chúng con thật hạnh phúc biết bao. Xin giúp chúng con luôn trung tín trong tình yêu, luôn biết lấy đức ái làm đầu trong mọi công việc và cuộc sống chúng con. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường