Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần XVI mùa thường niên – Mt 13:10-17

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (13,10-17)

10Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?”. 11Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Trời, còn họ thì không. 12Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. 13Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. 14Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; 15vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. 16Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”.

SUY NIỆM

Arthur kể lại rằng anh đội trưởng hướng đạo của ông thường dẫn cả đội đi dạo bộ đường dài. Sau khi đi được khoảng mười hai phút, cả đội dừng lại và anh đội trưởng nói: “Các em hãy kể cho anh nghe những gì các em đã nghe và đã thấy”. Những câu trả lời của đội vẫn luôn là những gì anh trưởng đã thấy và đã nghe. Lúc đó, anh trưởng nói: “Công trình sáng tạo hiện diện khắp nơi, nhưng các em lại tự khép mình lại. Các em đừng làm như thế”.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu vạch ra lằn ranh phân chia đức tin và sự không tin giữa các môn đệ có thái độ đón nhận Lời Chúa với những người ngoài “nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy”. Ở đây, Chúa Giêsu trích lại lời tiên tri Isaia để nhấn mạnh ý tưởng cứng lòng chối từ của những kẻ không tin Chúa. Thiên Chúa không giới hạn mặc khải của Ngài, Ngài không phân biệt đối xử dành riêng sự thật và ân sủng cho một số người, nhưng Ngài đến ban ơn và mặc khải sự thật cho mọi người. Đành rằng Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Do Thái là dân riêng nhưng đó là để qua họ mà Ngài đến với mọi người. Chỉ có con người mới là kẻ chủ động sự tự do của mình để khước từ Lời Chúa và ân sủng của Ngài.

Trong Tân ước, Chúa Giêsu chọn riêng và huấn luyện cho các tông đồ, nhưng đó là để sai các ông đến với mọi người. Thiên Chúa dùng con người để giáo huấn và trợ giúp con người. Người ban cho ai nhiều thì sẽ đòi người đó nhiều hơn. Điều quan trọng là con người đừng đặt giới hạn ngăn cản hoặc lơ là trước việc Chúa đến, đừng có thái độ của kẻ nghe mà chẳng hiểu, nhìn mà không thấy.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã mặc khải cho chúng con mầu nhiệm nước Trời. Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con không muốn nghe, không muốn hiểu những gì Ngài soi sáng và xin cho chúng con được trở nên những môn đệ tốt lành biết lắng nghe và sống những gì Chúa dạy. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường