Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần XXV mùa thường niên – Lc 9:7-9

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9:7-9)

Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy”. Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!”. Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại”. Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”. Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay ghi lại phản ứng của vua Hêrôđê về con người của Chúa Giêsu. Hêrôđê không hề tin rằng Gioan Tẩy Giả mà ông xử trảm nay đã đầu thai trong con người Chúa Giêsu. Đối với ông, Chúa Giêsu có thể là vị tiên tri nào đó thời xưa mà nay xuất hiện.

Cái nhìn của vua Hêrôđê cũng phản ánh sự trông chờ của dân chúng. Nhìn vào con người, việc làm và lời giảng dạy của Chúa Giêsu, nhiều người tin rằng đã đến lúc Thiên Chúa sai phái một vị tiên tri đến để loan báo sự cứu độ, thúc đẩy sự sám hối, tái lập dân riêng và chiến thắng quân thù.

Chúa Giêsu quả thật đã thực thi sứ vụ của Người với tư cách là vị tiên tri thời Cựu ước. Qua các phép lạ, Người chứng tỏ sự hiện diện quyền năng và tác động của Thiên Chúa, nhất là Người rao giảng bằng cuộc sống và con người của Người. Nơi Người có sự thống nhất tuyệt đối giữa lời nói và cuộc sống. Như các tiên tri đã dùng chính cái chết như tuyệt đỉnh của lời rao giảng, Chúa Giêsu cũng đã đi theo truyền thống ấy. Người biết rằng vai trò tiên tri của Người sẽ dẫn Người đến cái chết.

Thập giá là tiếng nói cuối cùng của vị tiên tri. Khi Phêrô nhân danh các môn đệ tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, thì Chúa Giêsu liền loan báo cuộc tử nạn của Người. Cái chết trên thập giá là lời mặc khải cuối cùng về mầu nhiệm của Ngôi Lời nhập thể.

Là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, Giáo hội cũng chỉ có thể tỏ bày gương mặt đích thực của mình bằng sự kết hiệp với mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô. Với hai ngàn năm lịch sử, Giáo hội đã cống hiến cho nhân loại biết bao kho tàng văn hóa, nghệ thuật. Tuy nhiên, khuôn mặt đích thực của Giáo hội dường như không được thể hiện qua những bảo tàng viện, các thư viện, các tác phẩm nghệ thuật, các thánh đường nguy nga. Chỉ có thập giá ngất cao giữa trời mới thực sự là biểu tượng muôn đời của Giáo hội. Chỉ có máu các vị tử đạo mới thực sự vẽ lên khuôn mặt đích thực của Giáo hội. Chỉ có một cuộc sống chứng tá sẵn sàng chết vì niềm tin mới nói lên thực chất của Giáo hội.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, nhiều người đang chờ đợi để nhân ra gương mặt tiên tri của Chúa Kitô. Giáo hội sẽ chỉ bày tỏ một gương mặt méo mó và một hình ảnh lệch lạc về chính mình, khi vì một chút lợi danh và đặc ân mà thỏa hiệp với sức mạnh của tăm tối, và sống ngược lại những giá trị của Tin mừng.

Lạy Chúa, xin Chúa làm cho con đường thập giá mà các thánh tử đạo đã đi qua để làm chứng cho Chúa Kitô cũng là chọn lựa của mỗi người chúng con. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường