Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần XXV mùa thường niên – THÁNH VINHSƠN PHAOLÔ, linh mục – Lễ nhớ – Lc 9:1-6

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9:1-6)

Hôm ấy, Đức Giê-su tập họp nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin mừng và chữa bệnh khắp nơi.

SUY NIỆM

Huấn lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu được cả ba tác giả Tin mừng Nhất Lãm ghi lại. Riêng thánh Luca tập trung vào sự nghèo khó như một điều kiện tiên quyết của người tông đồ. Dưới con mắt Luca, nghèo khó đã tự nó có giá trị, bởi vì nó nói lên thái độ sẵn sàng của con người đối với nước Trời. Ở đây, chúng ta thấy được mối phúc thật thứ nhất: “Phúc cho những ai nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Trong khi thánh Matthêu nói đến tinh thần nghèo khó, thì Luca chỉ đơn thuần đề cao sự nghèo khó.

Thật thế, theo thánh Luca, người ta khó có thể có tinh thần nghèo khó, nếu không thực sự sống nghèo khó. Với bất cứ ai muốn trở thành môn đệ của Người, Chúa Giêsu đặt họ trước đòi hỏi hỏi tận căn nhất: “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo tôi”.

 Tính tận căn của đòi hỏi trên đây chỉ có ý nghĩa vì mối tương quan với Chúa Giêsu. Người môn đệ trở nên nghèo khó chỉ vì Chúa Giêsu. Sự nghèo khó như vậy không phải là một lời khuyên có tính nhiệm ý, mà là một chiều kích đích thực của niềm tin, nếu hiểu tin là đi theo Chúa Giêsu và thuộc trọn về Người. Nghèo khó xét cho cùng cũng là một đòi hỏi của phép Rửa. Sự nghèo khó là một đòi hỏi thiết yếu của niềm tin, điều đó có nghĩa là sống nghèo khó chẳng những là chọn lựa của một số người sống đời tu trì, mà còn là thể hiện niềm tin của tất cả những người mang danh hiệu Kitô.

Tin mừng mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác trước của cải trần thế. Thật vậy, của cải dễ chiếm ngự trái tim con người và trở thành thần tượng của con người. Chúa Giêsu đã khẳng định: “Kho tàng của ngươi ở đâu, thì lòng dạ của ngươi cũng ở đó”. Nếu Tin mừng nhấn mạnh đến nguy cơ của tài sản vật chất, là vì chúng có thể ngụy tạo chân lý về con người và mối tương quan của con người với Thiên Chúa.

Sự nghèo khó đích thực mà Tin mừng đòi hỏi, dĩ nhiên không hệ tại việc từ bỏ một số của cải vật chất, hoặc sống theo một mức sống nào đó. Sự nghèo khó đích thực thiết yếu là tiếng gọi con người không ngừng tìm về thân phận có cùng, bất tất và yếu đuối của mình. Càng ý thức được thân phận có cùng ấy, con người cảm thấy càng lệ thuộc vào Thiên Chúa và tình liên đới với đồng loại, càng siêu thoát đối với của cải trần thế. Càng siêu thoát của cải trần thế, con người càng được tự do để chia sẻ với đồng loại, và làm chứng cho những giá trị nước Trời. Và đó là sự đòi hỏi của sự nghèo khó đích thực mà người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để thể hiện trong cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người c húng con luôn biết sống nghèo để không quá lệ thuộc vào của cải trần thế mà sống cho Chúa, cho Tin mừng và cho mọi người . Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường