Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên Năm B

SUY NIỆM LỜI CHÚA

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,27-28)

27 Một hôm, khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Đức Giêsu đầy quyền năng trong lời nói cũng như trong hành động xuất hiện, đã khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên và thán phục. Và nếu như có một số người tin nhận và đi theo Ngài, thì cũng có không ít kẻ lại coi thường vì biết được gốc tích cụ thể của Chúa Giêsu.

Trong bài Tin mừng hôm nay, khi nhận thấy quyền năng nơi các phép lạ cũng như sự khôn ngoan trong lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, một người phụ nữ trong đám đông không thể cầm mình được, bà đã lên tiếng ca ngợi Chúa Giêsu cách gián tiếp bằng việc ca ngợi người mẹ đã cưu mang Người: “Hạnh phúc thay bà mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa”.

Với câu trả lời này, người ta dễ hiểu lầm rằng, Chúa Giêsu coi thường vai trò của Mẹ Maria trong việc cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Người. Sự thật là không phải như vậy, nhưng qua câu trả lời của mình, Chúa Giêsu muốn mặc khải mối tương quan sâu xa giữa Người và Mẹ Maria; mối tương quan ấy không chỉ dừng lại ở huyết nhục, nhưng hơn ai hết, Mẹ là người đã triệt để lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa: cả cuộc đời Mẹ, từ biến cố truyền tin cho đến khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ đã đón nhận Lời Chúa, qua tiếng xin vâng.

Một đời sống đạo đức gương mẫu vẫn luôn là một hấp lực và có sức mạnh tác động lên người khác hơn cả những gì được viết trong sách vở. Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng ta trong việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa.

“Hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa”. Đó là mối phúc mà Chúa mời gọi chúng ta mỗi ngày. Tuy nhiên, nghe thì xem ra dễ, nhưng thực hành theo Lời Chúa dạy không phải là chuyện dễ thực hiện. Để có thể thực hành theo Lời Chúa, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải biết hy sinh, đặc biệt là hy sinh chính cái tôi của mình.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã nghe Lời Chúa dạy rất nhiều, đặc biệt là trong từng thánh lễ mà chúng con tham dự, thế nhưng có nhiều điều chúng con vẫn chưa sống được. Xin Chúa thứ tha cho những thiếu sót của chúng con và giúp chúng con biết luôn nhìn lên Mẹ Maria, để biết bắt chước noi theo, hầu cho Lời Chúa trở thành sức sống nơi chúng con. Amen.