Thơ: Tiên Khấn mùa Covid – Cát Bụi

Thơ: TIÊN KHẤN MÙA CÔVID

Hồng ân Tiên Khấn cao vời
PHÚ YÊN khấn hứa một đời Hiến dâng
Năm nay khấn khác mọi lần
Hội dòng thiếu vắng bước chân khách mời

Cộng đoàn ở khắp các nơi
Cũng không về được chung lời TẠ ƠN
Không vì đại dịch cô đơn
Món quà cầu nguyện gấp hơn bội phần

Tình Yêu Ân sủng vô ngần
PHÚ YÊN Tiên Khấn hiến dâng yêu Ngài
Tin yêu phó thác tương lai
Đường dài Dâng Hiến xin Ngài đỡ nâng

Khó nghèo, Trinh khiết, xin vâng
Bước đường theo Chúa muôn phần phúc vinh
PHÚ YÊN tươi trẻ đẹp xinh
Lần đầu khấn hứa trọn tình hiến dâng.

Cát Bụi