Suy Niệm Thứ Sáu Sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (11,16-19)

16 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng dân chúng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: Ông ta bị quỷ ám.19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động”.

SUY NIỆM

Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lòi ra, khôn ngoan thì bảo rằng ngoa, khờ dại thì bảo người ta rằng đần… nói như thế để chúng ta dễ đồng cảm hơn với Đức Giêsu và anh chị em chúng ta hôm nay.

Đức Giêsu của chúng ta gần gũi dân chúng qua việc thăm viếng, ăn uống, thì những biệt phái nói Người là tay ăn nhậu. Còn Gioan Tẩy giả ăn chay sống ẩn mình trong sa mạc để chuẩn bị sứ vụ thì người ta cho là “ông bị quỷ ám”. Quả thực ở sao cho vừa lòng người! Tuy nhiên Đức Giêsu đã cho chúng ta thấy chính hành động sẽ thể hiện tất cả, miễn làm sao luôn thi hành sứ vụ được trao, là vâng theo thánh ý Chúa.

Ngày hôm nay, nếu chúng ta chỉ sống theo dư luận thì coi chừng kẻo chúng ta đóng kịch trước mặt thiên hạ, thậm chí đang sống giả hình với cả Thiên Chúa nữa. Vì vậy chúng ta hãy sống đúng như Chúa dạy: sống công chính trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Hãy sống trên dư luận. Đừng hùa theo đám đông để lên án hay cộng tác vào việc xấu. Dẫu chúng ta là những con người bất toàn, nhưng không vì thế lại sống giả hình, sống “hai mặt”.

Lạy Chúa, trước những cám dỗ của thế tục, những xu hướng chạy theo đám đông, xin cho chúng con mãi là chính mình – một Kitô hữu chân chính trong thế giới hôm nay. Amen.