Suy Niệm Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,46-56)

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời”. Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, cho thấy một tâm hồn tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc vỡ òa của Mẹ Maria qua lời kinh Magnificat – lời kinh tạ ơn Chúa của Mẹ. Lời kinh tạ ơn của Mẹ trong Tin Mừng hôm nay thật đẹp và đầy đủ ý nghĩa.

Mẹ tạ ơn trong mừng vui vì được diễm phúc cưu mạng Đấng Cứu Thế; Mẹ tạ ơn trong hạnh phúc vì được gặp gỡ và sẻ chia hạnh phúc với người thân son sẻ; Mẹ tạ ơn trong vui sướng vì nhận được lời chúc phúc: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng bà được chúc phúc”.

Lời kinh tạ ơn của Mẹ đầy đủ ý nghĩa bởi tóm tắt và loan báo chương trình cứu độ loài người của Thiên Chúa giàu lòng xót thương.

Lạy Chúa, xin dạy cho gia đình chúng con biết sống theo tâm tình như Mẹ Maria là luôn biết nhận ra những ân huệ Chúa ban trong đời sống gia đình, để luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.