Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,42-46)

42 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với những người Pha-ri-sêu: “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng.44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay”.45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!”.46 Đức Giê-su nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Qua trang Tin mừng vừa nghe, thánh Luca cho thấy lối sống giả dối của những người Pharisêu và của các nhà thông luật. Chúa Giêsu không thể chấp nhận được lối sống như vậy nên Người đã thẳng thắn phê phán thái độ sống của họ.

Những người Pharisêu và những nhà thông luật, là những người được Thiên Chúa trao ban quyền chăm sóc đoàn dân của Chúa, nhưng họ “lại mượn danh Chúa” để điều khiển đoàn dân của Chúa theo ý muốn của họ. Do đó, Chúa Giêsu đã phê phán họ hết sức nặng nề. Như trang Tin mừng đã viết: “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.43 Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng…”.

Chắc hẳn không ai muốn Chúa phê phán về lối sống đạo của mình, nhưng thay vào đó, ai cũng muốn được Chúa yêu nhiều. Vậy trong đời sống hằng ngày, chúng ta đã sống và thực hành điều Chúa dạy như thế nào, cụ thể là điều răn: Mến Chúa yêu người?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban thêm cho chúng con đức tin và lòng yêu mến Chúa, để mỗi ngày chúng con can đảm sống theo Lời Chúa dạy, nhất là điều răn: Mến Chúa yêu người. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường