Thơ: Tâm tình bên Thập Tự – Ngân Phương

Ngắm nhìn Thập Tự tâm tình
Say yêu Thập giá Chúa nhìn con thưa
Đời con thấm thoát thoi đưa
Đưa con gặp Chúa sáng trưa đến chiều

Giê-su là chính Tình Yêu
Yêu con Chúa đã chịu liều tấm thân
Chết đi cứu độ gian trần
Cho con được sống tri ân tình Ngài

Đời con hiện hữu mỗi ngày
Đến bên Thập Tự đắm say ân tình
Vì yêu Chúa đã hy sinh
Máu đào chịu chết thập hình vì con

Một lòng trung tín sắt son
Bên Cha vui bước không còn sợ chi
Đại dịch cô-vid cô- vy
Con người sẽ gặp hiểm nguy khôn lường

Tìm về bên Chúa náu nương
Đồng hành có Chúa yêu thương vô ngần
Thương thay cũng biết bao lần
Nhân loại trong cảnh tối dần u mê

Chúa ơi xin hãy đưa về
Về bên lòng Chúa tràn trề thánh ân
Tình Yêu vô tận vô ngần
Yêu cây Thập giá treo thân của Ngài

Trên đường nhân thế phúc thay
Có Ngài dẫn dắt đường ngay nẻo lành
Yêu Ngài chân bước thật nhanh
Để mau đến đỉnh trọn lành như Cha

Nơi lòng thương xót thứ tha
Con xin tín thác nơi Cha an lòng
Một niềm tín thác cậy trông
Yêu người yêu Chúa một lòng sắt son

Đời tu dâng hiến của con
Tín thác vào Chúa vuông tròn ước mơ
Bên Chúa hạnh phúc vô bờ
Chúa là Thiên Chúa tôn thờ kính yêu

Chúa là gia nghiệp huyền siêu
Chúa là điểm hẹn sớm chiều náu nương
An bình bên Chúa tình thương
Tin yêu phó thác nẻo đường hiến dâng

Ra đi phục vụ tha nhân
Chu toàn sứ vụ thánh ân tuyệt vời
Tình Yêu Thánh Giá vẫy mời
Bước theo Chúa trọn cuộc đời con yêu.

 

 ST 19.10.2021 
Ngân Phương