Thơ: Sẵn sàng chờ Chủ trở về – Vân Hiền

Anh em hãy nhớ thắt lưng
Gọn gàng mau mắn đừng ngưng thắp đèn
Như người đợi chủ rất quen
Ăn cưới về tới có đèn sẵn đây

Vừa nghe gõ cửa mở ngay
Chủ thấy tỉnh thức giơ tay chúc lành
Thắt lưng đưa họ vào nhanh
Bàn ăn dọn sẵn để dành trên mâm

Đến bên phục vụ tận tâm
Từng người chu đáo chuyên chăm no đầy
Anh em hãy nhớ điều này
Nếu chủ nhà biết đúng ngay giờ nào

Kẻ trộm bất chợt bước vào
Sẽ không để nó khoét cào vách đâu
Sẵn sàng chờ đợi bao lâu
Chuẩn bị chu đáo đèn dầu không vơi

Chính vào giờ phút ai ngờ
Con Người sẽ đến đón chờ hân hoan
Quản gia trung tín khôn ngoan
Chủ đặt coi sóc chu toàn hôm mai

Kẻ ăn người ở phát hoài
Lương thực đúng lúc kéo dài thực tâm
Chủ về mà thấy đang làm
Thì thật là phúc thưởng trăm ngàn lần.

19.10.2021
Vân Hiền