Thần Học Lâm Bích Khóa 31 – 32

THẦN HỌC LÂM BÍCH.
Khóa 31 – 32

Thần học Lâm Bích ra trường
Sáu em Học viện lên đường dấn thân
Các em học giỏi chuyên cần
Hoàn thành xuất sắc nhiều lần điểm cao

Dù đi bất cứ nơi nào
Hành trang phục vụ dâng trào ước mơ
Bao tâm hồn vẫn đang chờ
Tìm về bên Chúa bến bờ yêu thương

Xông pha gian khó coi thường
Gặp nhau điểm hẹn con đường Giê-su
Học viện vui sống đời tu
Chúa là gia nghiệp thiên thu vững bền

Tình thân gắn bó cố lên
Sống đẹp lòng Chúa đáp đền công ơn
Còn niềm hạnh phúc nào hơn
                                    Học viện Lâm Bích nhớ ơn suốt đời.                                       

 25/7/2022
Vân Hiền