Tìm gặp lại Đức Giêsu. Tĩnh tâm Học viện

TÌM GẶP LẠI ĐỨC GIÊSU

Học viện dự khóa tĩnh tâm
Đến dòng Thủ Đức dừng chân năm ngày
Cha giảng gợi ý trình bày
Rõ ràng súc tích chuyển lay lòng người

Pha trò kể chuyện vui cười
Giảng hay hấp dẫn mọi người êm ru
Đi tìm gặp lại Giê-su
Đề tài Cha chọn thật phù hợp đây

Bước theo chân Chúa mỗi ngày
Đón nhận thập giá hôm nay suốt đời
Trung thành với Chúa mọi nơi
Yêu mến trao gởi toàn lời dễ thương

Âm thầm phục vụ đời thường
Kiên tâm bền chí khiêm nhường vui tươi
Đem tình thương đến cho người
Đi tìm chân lý gieo Lời Phúc Âm

Theo Thầy tự nguyện toàn tâm
Vui đời dâng hiến lặng trầm suy tư
Chọn Thầy là vị tôn sư
Đối tượng duy nhất GIÊSU tuyệt vời.

Tháng 8/2022
Vân Hiền