Thánh Giuse – Gương mẫu của người can đảm để đón nhận tình yêu Chúa – Lm GB Phương Đình Toại, MI

Nguồn: Tổng Giáo phận Sài Gòn