Thánh Thần – Nguyên lý hiệp thông

NGUYÊN LÝ HIỆP THÔNG

“Tất cả chúng ta được tràn đầy một Thần Khí Duy Nhất” (1Cr 12,13).

Thánh Thần nguyên lý hiệp thông,
Mọi người dương thế ở trong ân tình.
Bởi Ngài Thiên Chúa Thần Linh,
Quyền năng tuyệt đối tái sinh loài người.
Giúp cho nhân thế đổi đời,
Chẳng còn tội lỗi, tuyệt vời trinh trong.
Tình Ngài biển rộng mênh mông,
Giúp thuyền người thế lướt trong an bình.
Khiến cho tình nghĩa đệ huynh,
Được luôn thắm thiết trong tình Ba Ngôi.
Mọi người vui sống cuộc đời,
Bình an thiện hảo của thời cánh chung.
Bởi nhờ luôn sống tín trung,
Con đường theo Chúa thủy chung lời thề.
Cuối đời tất cả được về,
Đến quê hằng sống tràn trề phúc ân.

Sưu tầm – Hai Tê Miệt Vườn
CN lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 05/06/2022