Thơ – 13/10 Đức Mẹ Fatima

Thơ: 13/10 ĐỨC MẸ FATIMA

Tháng mười ngày thứ mười ba
Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra rạng ngời
Đến với ba trẻ đang chơi
Chăn đàn chiên nhỏ nắng phơi giữa đồng
Chơi xong ba trẻ hiệp lòng
Cùng nhau lần chuỗi cầu mong ơn lành
Gối quỳ trên cánh đồng xanh
Lời kinh thầm thĩ Mẹ lành hiện ra
Fa-ti-ma đồi Co-va
Nơi mà ba trẻ nhận ra phép mầu
Yêu con nghĩa thiết tình sâu
Đến với ba trẻ ngõ hầu truyền ban
Nhận ra Mẹ Chúa cao sang
Ba trẻ hạnh phúc chứa chan ân tình
Mệnh lệnh Mẹ Chúa Thiên đình
Khuyên gọi tín hữu hy sinh đền bù
Ăn năn tội lỗi khiêm nhu
Dưới chân Thập Giá Giê-Su cứu đời
Tôn sùng Thánh Mẫu tuyệt vời
Siêng năng lần hạt đáp lời Mẹ ban
Ba trẻ sốt sắng nghiêm trang
Thực thi lời Mẹ với tràng Mân Côi
Gối quỳ kinh đọc trên môi
Nhớ Mẹ xuất hiện cây Sồi năm xưa
Lệnh truyền của Mẹ xin thưa
Con luôn vâng giữ sáng trưa chiều tàn
Lời kinh hôm sớm vọng vang
Kết thành chuỗi ngọc với ngàn yêu thương
Dâng về Mẹ Đức Nữ Vương
Mầu nhiệm VUI, SÁNG mùa THƯƠNG mùa MỪNG
Lời kinh đọc mãi không ngừng
Lời kinh hiện hữu trong từng phút giây
Lời kinh con đọc mê say
Lời kinh kính Mẹ ngất ngây lòng người
Lời kinh không chỉ tháng mười
Lời kinh trong suốt đời người trần gian
Đưa con về tới Thiên Đàng
Cùng Mẹ vui hưởng vinh quang Nước Trời.

Cát Bụi