Thơ: Thường ngày của Chị – NN Trúc Ly

THƯỜNG NGÀY CỦA CHỊ

Hằng ngày sớm mai
          Báo thức được cài
                 Chuông dài thức dậy
                          Phục lạy dâng mình
                                   Vệ sinh cá nhân
                                              Việc cần đã xong
Khoác bộ áo dòng
        Vào trong Nhà nguyện
                 Thưa chuyện với Chúa
                         Xin Chúa thương ban
                      Một ngày bình an
                Ca vang tâm tình
         Giờ kinh phụng vụ
   Quy tụ cả nhà
                                                   Nhất là Thánh lễ
                                         Không ai đến trễ
                             Rước lễ thành tâm
                     Lâm râm nguyện cầu
              Chiêm niệm thẳm sâu
      Thật lâu sốt mến
Giờ đến điểm tâm
      Bổn phận chuyên chăm
              Ra thăm vườn rau
                   Mau mau cuốc đất
                        Làm rất ân cần
                            Hạt giống lớn dần
                                 Bón phân tưới nước
                                        Rau lên xanh mướt
                                            Từng bước chăm rau
                                                   Để sao cả nhà
                                                       Ngắm là mê tít
                                                             Ăn vào thật thích
Trong mùa cô-vid
         Rau ít quý thay
                Hồi này rau sạch
                      Nhờ vạch lá sâu
                           Gặp đâu giết đó
                     Không có con nào
              Bò vào đám rau
                                                                 Chết mau nhớ nhé
                                                    ♦  Khu vườn nhỏ bé
                                              Chị ghé chăm nom
                                      Lom khom nhổ cỏ
                          Nắng toả lên cao
                Lấy bao che chắn
        Sợ nắng héo rau
Mong sao đến lứa
   Chị hứa nhổ cho
         Ăn no cả nhà
             Thế là bữa ngon
                   Rau còn dài dài
                        Ăn hoài Chị lo
                               Sao cho ăn ngay
                                      Loay hoay rau già
                                             Ăn mà hết ngon
                                                   Lo còn lo mãi
                                                         Hết rau Chị phải
Gieo vãi hạt giống
        Rau sống tươi xinh
              ♦  Chị mình tiếp tục
                         Lục đục cả ngày
                     Làm việc hăng say
               Đôi tay vun trồng
          Ước mong Nhà dòng
      Có rau có cải
                                                       Không phải đi mua
                                               Đến mùa lại có
                                      Chị đó ai ơi
                              Ôi Chị tuyệt vời
                     Một đời hy sinh
          Cám ơn Chị mình
Trọn tình yêu thương.

 

 12.10.2021
  NN. Trúc Ly