Fatima, lời Mẹ nhắn nhủ

FA-TI-MA, LỜI MẸ NHẮN NHỦ

Fa-ti-ma đã trăm năm trước
Đời trầm luân muôn nước muôn dân.
Mẹ hiện ra chốn gian trần
Với ba trẻ nhỏ ân cần nhủ khuyên.

Hãy mau chóng trọn niềm sám hối
Trái Tim Mẹ sớm tối tôn sùng
Mân Côi hạt ngọc kính dâng
Mẹ thương cứu giúp cầu cùng Chúa Cha.

Dẫu lời Mẹ thiết tha nhắn nhủ
Vẫn đắm chìm sự dữ tối tăm
Thế nhân bạc nghĩa vong ân:
Đấng treo Thập Giá muôn vàn xót thương.

Bao lần Mẹ trào tuôn nước mắt
Bởi con không son sắt trở về.
Vẫn buông tuồng,vẫn đắm mê
Lợi danh, dục vọng, bến quê xa vời.

Mẹ đau đớn ban lời thống thiết:
Thoát sa tan, giũ hết tội đời
Sớm hôm lần chuỗi Mân Côi
Thực thi bác ái sống Lời Phúc Âm.

Cây thập giá nảy mầm đức mến
Đức Ki-tô thượng tiến Chúa Cha.
Hồng ân cứu độ chan hòa
Chúc vinh, cảm tạ, hoan ca Kính Mừng.

Anna Teresa Thùy Linh