Thơ: 27/9 Thánh Vinh Sơn

Mừng lễ Cha Thánh Vinh Sơn
Thương người nghèo khó còn hơn chính mình
Ngài là một vị cứu tinh
Nêu gương phục vụ quên mình ai ơi
Sống đời bác ái tuyệt vời
Bước chân rảo khắp phương trời gần xa
Luôn luôn bác ái vị tha
Khó nghèo trong sạch đó là phương châm
Siêng năng học tập Phúc Âm
Yêu người mến Chúa chuyên tâm không rời
Nguyện xin Cha Thánh trên trời
Dạy con chân lý cuộc đời cao siêu
Đi vào thôn xóm tiêu điều
Đi vào thành phố mỹ miều xa hoa
Thương người như thể thương ta
Không phân chủng tộc màu da đạo đời
Mang Tin Mừng đến muôn nơi
Ai mà không chốn không nơi cơ hàn
Cô thân bệnh hoạn nghèo nàn
Sẵn sàng chia sẻ gian nan cùng người
Trên môi luôn nở nụ cười
Đem Lời Chúa đến với người anh em
Người chưa biết Chúa nghe xem
Nhận ra chân lý ta đem họ về
Thật là công việc nặng nề
Bước theo đường Chúa chẳng hề ngại chi
Dâng lên Thiên Chúa từ bi
Việc làm của các nữ tỳ chúng con
Xin cho bổn phận vuông tròn
Vui đời dâng hiến sắt son trung thành.

Cát Bụi