Suy niệm Lời Chúa, Thứ Hai 27/09/2021

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu