Thơ: Bài dự thi “Đêm vườn dầu”. Vân Hiền

VÂNG THEO Ý CHA

Ngày xưa trên núi cây dầu
Chúa quỳ lặng đó khẩn cầu thiết tha
Ước gì đau khổ rời xa
Nhưng mà theo Ý như Cha trên trời
Nếu còn chén đắng không thôi
Thì xin uống cạn đến đồi Can-vê
Nhìn ba môn đệ ngủ mê
Mong sao tỉnh thức gần kề hiểu cho
Tâm tư xao xuyến buồn lo
Phận người cam chịu dày vò đêm thâu
Phụ Thân giờ ở nơi đâu
Bỏ con giữa cảnh buồn sầu khiếp kinh
Vì yêu đành hiến thân mình
Để Cứu nhân loại hy sinh một đời.

Vân Hiền

ĐIỀU NGUYỆN ƯỚC

Vườn dầu hiu quạnh vắng tanh
Chúa quỳ cầu nguyện thức canh đêm dài
Ngước nhìn tay chắp van nài
Khấn xin Cha ước mong Ngài đoái thương
Biết bao cay đắng trên đường
Hiện ra trước mắt coi thường làm sao
Vâng theo Sư phụ không nao
Cứu người tội lỗi máu đào tuôn rơi
Ba môn đệ như được mời
Sẵn sàng tỉnh thức chẳng rời phút giây
Nhưng sao mê ngủ ai hay
Thầy mình bị bắt nơi đây nhớ đời
Giêsu vua cả tuyệt vời
Chu toàn thiên ý trọn lời yêu thương.

Vân Hiền