Thơ: Cảm tạ Hồng ân – Vân HiềnCùng tiến bước trên lộ trình Thánh Giá

Cả Hội dòng cùng cảm tạ tri ân
Sáu mươi năm thành lập mãi vọng ngân
Hòa ca khúc tri ân và cảm tạ

Nhớ lại từng biến cố đã trôi qua
Bước từng bước biết bao là gian khổ
Cứ vững tin hồng ân Ngài tuôn đổ
Phút thăng trầm giông tố cũng vượt qua

Chúa dìu dắt từ quý chị lớp A
Tới Phú Yên mới nhất ở tại nhà
Nguồn sức sống ơn thiêng vẫn chan hòa
Ngài ban xuống bao la ngàn ân phúc

Chị em sống bằng tình yêu thôi thúc
Cố vươn lên trời cao vút ngàn mây
Hội dòng này có được như hôm nay
Nhờ ơn Chúa, bàn tay Ngài đưa dẫn

Tuổi về hưu, Chúa là nơi nương ẩn
Suốt một đời vui phục vụ hiến dâng
Bước đường dài Ngài vẫn mãi đỡ nâng
Lòng tha thiết giờ ân cần cầu nguyện

Việc đạo đức dành ưu tiên hiện diện
Lúc khởi đầu nhờ quý chị cao niên
Nền móng nhà thật vững chắc trung kiên
Thời hiện tại được hưởng nhờ ơn phước

Nhớ công ơn biết bao người đi trước
Nay đàn em đang tiếp bước theo sau
Vác Thánh Giá bậc nào vẫn giương cao
Lòng gắn bó như thuở nào mới chọn

Quyết tâm sống thánh ý Ngài cho trọn
Vững một lòng niềm yêu mến săt son
Hồng ân Ngài ban tặng tựa núi non
Sáu mươi năm đoàn con cùng cảm tạ

7.12.2021
Vân Hiền