Thơ Phúc âm: Đền Thờ Chúa ngự – Vân Hiền

Chúa đến tẩy uế Đền Thờ
Người thấy nơi đó bán bò, bồ câu
Đổi tiền chưa được bao lâu
Người đuổi đi hết, nói câu thẳng thừng

Tất cả mọi thứ phải ngừng
Nhà Cha tôn kính xin đừng ngổn ngang
Thành nơi buôn bán sỗ sàng
Lật nhào bàn ghế hai hàng lệ rơi

Nhiệt tâm lo việc Chúa Trời
Thiệt thân đón nhận không rời Thánh kinh
Đền Thờ của Chúa Thánh Linh
Biết lo gìn giữ đẹp xinh mỗi ngày.
.11.2021
Vân Hiền