Thơ: Nên Thánh – Vân Hiền

 NÊN THÁNH

Chúa mời gọi sống một đời thánh thiện
Cố vươn lên qua những nét tầm thường
Vẫn âm thầm trải rộng bước tình thương
Tìm đến Chúa bằng con đường hạnh phúc

Sống gắn bó trong mọi nơi mọi lúc
Luôn nhiệt tình qua từng phút từng giây
Để rắc gieo lòng mến mãi đong đầy
Tràn sức sống hôm nay và mãi mãi

Chúa có đó, đường tương lai bước tới
Quyết can trường lòng phơi phới hân hoan
Dâng cho Ngài tất cả mọi lo toan
Niềm hy vọng không còn tìm được mất

Lòng tin yêu giữ một lòng son sắt
Kết nối hoài bền chặt với tình yêu
Chúa cho con đầy đủ biết bao nhiêu
Tìm cố gắng vươn lên điều toàn thiện

Từng giây phút con tin Ngài hiện diện
Vẫn đồng hành thẳng tiến bước tương lai
Giúp con vui phục vụ suốt đường dài
Gặp được Chúa, con ở hoài bên Chúa.

13.11.2021
  Vân Hiền