Thơ: Hãy nên hoàn thiện như Cha – Cát Bụi

Thơ: HÃY NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA

Lời mời NÊN THÁNH gọi ta
HÃY NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA TRÊN TRỜI
Sống luôn xa lánh tội đời
Tu thân tích đức theo Lời Phúc Âm

Sống hiền nhân đức từ tâm
Phục vụ bác ái âm thầm hy sinh
Tin yêu phó thác trọn tình
Sống theo gương Chúa quên mình vì yêu

Nương bóng Thánh Giá một chiều
Trở nên của lễ toàn thiêu cao vời
Chúa yêu nhận lấy tội đời
Mang tội nhân loại về trời với Cha

Lời Chúa mời gọi thiết tha
HÃY MAU NÊN THÁNH NHƯ CHA TRÊN TRỜI
xin cho con trót một đời
Từ bỏ tội lỗi xa rời thói hư

Theo gương CHÚA cả nhân từ
Xin vâng từ bỏ giống như MẸ hiền
Sống vui không chút ưu phiền
Âm thầm như vị thánh hiền GIU SE

Cả đời luôn biết lắng nghe
Giống như CÁC THÁNH về phe Thiên Đàng
Coi thường của cải trần gian
Đi tìm ngọc quý giàu sang trên trời

Kết hiệp Thánh Thể không rời
Gắn bó với Chúa mọi nơi trong đời
Tình yêu Thánh Thể cao vời
Đưa con về tới quê trời ước mong

Xin cho con quyết một lòng
Lời mời NÊN THÁNH quyết không chần chừ
Gian nan khốn khó không từ
Quyết tâm HOÀN THIỆN GIỐNG NHƯ CHA HIỀN.

Cát Bụi