Thơ: Nhìn lên Thánh Giá

NHÌN LÊN THÁNH GIÁ 

Nhìn lên thánh giá Giê-su
Lòng con tưởng nhớ Giê-su một chiều
Thân treo thập giá tiêu điều
Vì yêu nhân thế Ngài liều tấm thân.
Bởi do tội lỗi thế nhân
Mà Ngài tự hủy tấm thân của mình
Ước chi con cũng dâng mình
                                           Cùng dâng tất cả hành trình đời con.
Kính dâng Thánh Tử đời con
Và lời nguyện ước sắt son chân thành
Kính dâng cả tấm lòng thành
Xin Ngài thương nhận lòng thành của con
Cùng dâng mơ ước đời con
Với lời hẹn ước đời con theo Ngài
Dấn thân theo bước đường Ngài
Con đường thập giá tình Ngài nở hoa.                                 
NN. Trúc Ly