Thơ Phúc âm Lc 19, 11-28. Mười nén bạc – Vân Hiền

Chúa trao nén bạc mỗi người
Sinh lời tùy chọn thêm mười, năm, hai
Một nén đồng loạt không sai
Biết làm sinh lợi thêm hai, năm, mười

Tự nguyện tìm cách sinh lời
Năm, hai cũng được tuyệt vời phát sinh
Có người một nén bất bình
Đem bạc chôn giấu đến trình y nguyên

Thời giờ, sức khỏe, khả năng
Chúa cho cơ hội làm tăng thêm hoài
Cố gắng tận dụng mỗi ngày
Được Chúa ban thưởng lòng đầy hân hoan

Ai có thì được cho thêm
Thuận buồm xuôi gió cố lên mỗi ngày
Yêu thương Chúa đến gọi mời
Mọi người đáp trả bằng lời xin vâng.

16.11.2021
Vân Hiền