Thơ Phúc Âm Mt 5, 1-12a: Tám mối Phúc thật – Vân Hiền


Tám mối Phúc thật Nước Trời
Tâm hồn nghèo khó Chúa mời gọi ta
Hiền lành đất hứa là nhà
Những ai sầu khổ món quà ủi an

Khát khao sẽ được dư tràn
Xót thương người được Chúa ban như lòng
Tâm hồn vui sống sạch trong
Sẽ được nhìn thấy hình dong Chúa Trời

Hòa bình xây dựng mọi nơi
Là con Thiên Chúa vui đời yêu thương
Khi bị bách hại trên đường
Nước Trời của họ đời thường ước mơ

Bị người vu khống không ngờ
Phần thưởng xứng đáng đang chờ lớn lao
Phúc thật tám mối Chúa trao
Bài giảng trên núi ngọt ngào quá hay

Sống trọn tám mối Phúc này
Hưởng phần gia nghiệp lòng đầy hân hoan
Trung thành sống đạo chu toàn
Mai sau sẽ được hợp đoàn Thánh nhân

Có bàn tay Chúa đỡ nâng
Nhờ lời giảng dạy ân cần thực thi
Đồng hành có Chúa cùng đi
An tâm vui bước khắc ghi trong đời.

1.11.2021 
Vân Hiền