Thơ – Tháng Mân Côi

Thơ: THÁNG MÂN CÔI

Tháng mười kính Mẹ Mân Côi
Đoàn con dâng chuỗi Môi Khôi thắm tình
Lòng suy miệng đọc lời kinh
Kính Mừng Mẹ Chúa phúc vinh Thiên đàng
Mân côi chuỗi ngọc ngân vang
Hương kinh ngào ngạt chứa chan ân tình
Dâng lên Mẹ Chúa Thiên Đình
Lời kinh sốt mến trọn tình yêu thương
Câu kinh sốt sắng du dương
Kính mừng đọc mãi yêu thương đầy tràn
Lời kinh sáng sớm ngân vang
Vẫn còn đọc tiếp chiều tàn đêm thâu
Mân Côi chuỗi ngọc nhiệm mầu
Lời kinh thân thiện đi sâu lòng người
Mân Côi Đức Mẹ đẹp tươi
Dịu hiền nhân ái nụ cười yêu thương
Có Mẹ trên mọi nẻo đường
An tâm vững bước Mẹ thương giữ gìn
Xin cho con mãi trọn tình
Yêu Mẹ kính Chúa trung trinh trọn đời.

Cát Bụi