Thơ – Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Thơ: 01/10 THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU

Tê-Rê-Sa Thánh tu dòng
Tiến sĩ Hội Thánh, Hài Đồng Giê-Su
Mười lăm tuổi sống đời tu
Vị Thánh Dòng Kín khiêm nhu thật thà
Bốn bức tường kín vậy mà
Ước muốn truyền giáo đi ra mọi miền
Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng
Tâm hồn thánh thiện ngoan hiền đơn sơ
Trái tim yêu Chúa vô bờ
Hy sinh thầm lặng tôn thờ kính tin
Yêu Cha hy hiến trọn tình
Đánh đổi tất cả chọn mình Chúa thôi
Chúa là tất cả đời tôi
Dù cho cay đắng trên môi vẫn cười
Hoa hồng khoe sắc xinh tươi
Dù trăm gai nhọn tiếng cười vút cao
Con đường nào thoát lao đao
Thiêng liêng thơ ấu dẫn vào hy sinh
Từng ngày mọi lúc đời mình
Âm thầm tử đạo hành trình dâng Cha
Sức khỏe tựa giọt sương sa
Hai mươi bốn tuổi lìa xa cõi trần
Về trời với Đấng Tình Quân
Mưa hoa hồng xuống phúc ân vô bờ
Linh đạo thơ ấu đơn sơ
Trọn lành nên thánh ước mơ về trời
Giê-su Chí thánh đón mời
“Con Đường Thơ Ấu” để đời đến nay
Xin cho con được mê say
Trọn tình yêu Chúa mọi ngày đời con
Bổn phận nhỏ bé chu toàn
Sống đời hy hiến sắt son trung thành
Cùng nhau nên thánh thật nhanh
Đáp lời mời gọi trọn lành như Cha.
Thanh Tuyển – Đệ Tử Dòng ta
Vui ngày Bổn mạng thật là phúc thay
Chúc mừng cùng Thánh Quan Thầy
Tê-Rê-Sa Điệp mừng ngày hồng ân
Chúa ban ân sủng vô ngần
Tin yêu phục vụ hiến dâng trọn tình
Noi gương Thánh Nữ đẹp xinh
Con Đường Thơ Ấu phúc vinh Nước Trời.

Cát Bụi