Thơ: Tông đồ Tin Mừng. Lễ Kính ngày 21.09

TÔNG ĐỒ TIN MỪNG

Mát- thêu tên gọi Lê-vi
Làm nghề thu thuế ai bì được đâu
Được kể vào số nhà giàu
Cuộc đời thoải mái vì thâu nhiều tiền
Đi ngang Chúa gọi trước tiên
Hãy Theo Ta nhé, ông liền đứng lên
Bỏ hết mọi sự ngay bên
Tiền tài danh vọng xoá tên trong đời
Theo Thầy vì một lời mời
Tông đồ Thánh Sử bằng Lời Phúc Âm
Biết ngay Chúa chọn không nhầm
Từ người thu thuế trở thành Thánh nhân
Chỉ cần đáp trả một lần.
Tông đồ thứ bảy trong đoàn mười hai
Đối tượng đâu phải nhân tài
Nhiệt thành yêu mến được Thầy sai đi
Theo Thầy không mất sự gì
Xứng danh Thánh Sử gẫm suy Tin Mừng
Tông đồ danh tiếng lẫy lừng
Mát – thêu Thánh Sử không ngừng vang xa.

Vân Hiền