Thứ năm sau Chúa nhật III Mùa chay

LỜI CHÚA (Lc 11, 14-23)
Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:
“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.
“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.
SUY NIỆM
Chúa Giêsu vừa trừ quỷ cho người câm nói được; thay vì nhìn thấy thế để ca tụng, ngợi khen và nhận ra bàn tay Thiên Chúa nơi con người Chúa Giêsu, thì một số người lại nói rằng Chúa Giêsu nhờ tướng quỷ Bêelgiêbut mà trừ quỷ, coi Chúa Giêsu là đồng bọn của quỷ.
Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:
“Thương nhau củ ấu cũng tròn
Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông”
Rõ ràng là một số người đã có thành kiến với Chúa Giêsu từ trước, họ chối bỏ những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, và thay vào đó là cái nhìn thiển cận, ganh ghét, đố kỵ; chỉ chờ chực tìm dịp để bắt bẻ, châm chọt, nhằm hạ uy tín của Chúa Giêsu.
Hơn nữa, vì họ cứng lòng. Đó cũng lời than trách của Thiên Chúa đối với dân Do thái qua miệng ngôn sứ Giêrêmia, họ là một dân cứng đầu cứng cổ, không biết nghe tiếng của Đức Chúa, cứ sai phạm hết lần này đến lần khác, từ thế hệ cha ông tới thế hệ con cháu, thậm chí còn tệ hơn nữa. (Gr 7, 23-28)
Chúng ta vẫn đang sống trong mùa chay, mùa chiến đấu thiêng liêng, và nửa chặng đường mùa chay cũng đã trôi qua. Xin ơn Chúa giúp chúng ta biết đổi mới lối nhìn và lối sống trong tương với Chúa và những người chung quanh; đừng để những ích kỷ nhỏ nhoi trong con người mình lấn át những lời mời gọi của Chúa và che mất sứ điệp của Chúa. Amen!
Lm. Peter