Thứ Năm Tuần Thánh Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu

 

Chủ tế: Anh Chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, và dạy chúng ta yêu thương nhau như Người đã yêu thương. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì tình thương của Người dành cho chúng ta và thiết tha dâng lời khẩn nguyện:

  1. “Nếu Thầy là Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn biết phục vụ mọi người trong tinh thần khiêm tốn như vị Mục tử Giêsu, và biết lấy Bí Tích Thánh Thể làm trung tâm đời sống, để các ngài kín múc tận nguồn suối cứu độ này, mà làm cho cộng đoàn dân Chúa được sống dồi dào.
  1. Chúa nói: “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau.”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa, biết đối xử với nhau theo lời dạy và gương sáng của Chúa, để mọi người được sống an vui, hạnh phúc.
  1. Chúa nói: “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang phải đau khổ về tinh thần cũng như thể xác/ được tình yêu trao hiến của Chúa chạm đến, hầu hiến dâng đời mình thành của lễ đẹp lòng Chúa, và mưu ích cho tha nhân.
  1. “Các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn cảm nhận được tình thương của Chúa mỗi khi đến với Bí tích Thánh thể, để nhờ đó chúng ta biết loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại khi biết chết đi đối với tội lỗi, và vui lòng chấp nhận mọi gian nan thử thách trong cuộc đời, như vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa và biết đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích tình yêu là Mình và Máu Thánh Chúa. Xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng con nghị lực và tình thương, sức mạnh và lòng trung tín, để chúng con luôn là những sứ giả trung thành loan báo Tin Mừng yêu thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Lời nguyện cho mọi  người