Tích cực tham gia xây dựng văn hoá

TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG VĂN HOÁ
VĂN MINH TÌNH THƯƠNG
(Tĩnh tâm Hạt Sóc Trăng và Đại Hải tại Cộng đoàn Minh An – Thái Hải)

M. Đào Vân Hiền

Ngày 24. 2. 2024 tám cộng đoàn của hai hạt đến điểm hẹn Thái Hải chào cha sở Thái Hải, chị Tổng Phụ Trách, chị Tổng Thư ký. Trong bầu khí vui xuân vẫn còn đọng lại thật ấm áp và vui tươi của Họ đạo Thái Hải với cảnh đẹp nơi khuôn viên nhà thờ.
Bắt đầu giờ chầu Thánh Thể thật sốt sắng trang nghiêm. Trong tâm tình sốt mến, chị em cầu nguyện, xưng tội, dọn mình chết lành thật ấn tượng, sâu lắng, ý nghĩa về cuộc đời.
Cha sở là linh mục Biến Xanh chia sẻ bài hướng ý sống thật rõ ràng, cụ thể với chủ đề: Tích cực tham gia xây dựng văn hoá trong Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ.
Có sáu điểm đáng ghi nhớ và thực hành:
1. Xây dựng văn hoá sạch trong tư tưởng, lời nói và hành động.
2. Xây dựng văn minh tình thương.
3. Xây dựng văn hóa bao dung.
4. Theo gương Đức Cha Lambert chọn Chúa Kitô là trung tâm sống chiêm niệm, khổ chế và tông đồ.
5. Tông đồ cầu nguyện – Nhớ cầu nguyện cho mọi người mình hứa cầu cho người ta khi đi thăm gia đình.
6. Xây dựng văn hóa sự thật – Nói thật, sống thật đem lại nhiều ơn ích cho mọi người.

Chị Tổng thư ký chia sẻ về lịch sử truyền giáo của Đức Cha Lambert (Chương một) thật dễ hiểu dễ nhớ.
Chị Tổng Phụ Trách gởi đến chị em bài học Mùa chay: khổ chế hy sinh vì tình yêu. Sống vươn lên không để sự tục hoá len lỏi vào đởi sống thánh hiến.
Kết thúc bằng bữa cơm trưa ngon miệng với lời cám ơn chân thành của chị Trưởng cộng đoàn Đại Hải gởi đến Cha, chị Tổng Phụ Trách, chị Tổng Thư ký, quý chị cộng đoàn Thái Hải và mọi người đang hiện diện với tâm tình biết ơn chân thành nhất. Chị em ra về với phần quà là những trái xoài ngon ngọt.
Xin Chúa chúc lành và thưởng công cho Cha Sở , Quý chị và mọi người bằng muôn ngàn ơn lành hồn xác trong suốt cuộc đời.