Tiễn biệt người chị em 13.2.2020

Chị Em Hội Dòng MTG Cần Thơ
Tiễn Biệt Chị 
Anna Mai Thị Hồng Huế

Hồng Huế mãi dệt đời mình
Bổng nhiên tay Chúa thình lình cắt ngang
Năm mươi mốt tuổi ở trần gian
Hai mươi chín năm Khấn muôn vàn hồng ân
Chúa gọi từ giã cõi trần
Về hưởng nhan thánh phúc ân Thiên Đàng.

Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ chúng con và Gia đình tang quyến xin chân thành cám ơn Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha, Quý Bề Trên, Anh Chị Em Tu sĩ Nam nữ và bà con bạn hữu xa gần đã hiệp thông với chúng con trong lời cầu nguyện và hy sinh thời gian quý báu đến hiệp dâng Thánh lễ tiễn đưa người chị em của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cậy nhờ Lòng Thương Xót Chúa, xin Chúa thương đưa linh hồn Nữ tu Anna Mai Thị Hồng Huế, người Chị Em thân yêu của chúng con được mau về hưởng tôn nhan Chúa. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả Quý Vị. Và trên Thiên Đàng chắc chắn Chị cũng sẽ không quên cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta.

Ban truyền thông MTG. Cần Thơ