Tĩnh tâm tháng 8. Hạt Đại Hải

HẠT ĐẠI HẢI TĨNH TÂM TẠI ĐẠI NGÃI

Hai mươi tháng tám hăm hai
Bốn cộng đoàn được mười hai chị mình
Được Chị Tổng rất tận tình
Cùng chị thư ký đồng hành đến đây

Cha sở chia sẻ hôm nay
Về sự nghèo khó điều này quyết tâm
Minh Hòa Minh Phúc Minh Tâm
Minh Ân Đại Ngãi âm thầm ước mơ

Chị Tổng khuyên biết nương nhờ
Vào một mình Chúa không chờ đợi ai
Vững tin phó thác tương lai
Dẫu cho vất vả đường dài khó đi

Hy sinh chịu khó sợ gì
Xác hồn mạnh khỏe ai bì được đâu
Nhu cầu cần thiết đi đầu
Quan tâm phục vụ bền lâu vững vàng

Tin mừng loan báo sẵn sàng
Hang cùng ngõ hẻm xóm làng gần xa
Viếng thăm gởi tặng chút quà
Cộng đoàn chia sẻ cả nhà cùng đi

Cám ơn Cha với quý dì
Tĩnh tâm Đại Ngãi nhớ ghi suốt đời
Hat Đại Hải cất cao lời
Cảm tạ ơn Chúa ngàn đời tri ân.

20/8/2022
Vân Hiền