Tĩnh tâm tháng 9: BÌNH AN

Tĩnh tâm tháng 9: BÌNH AN

Tĩnh tâm tháng 9 on-line
Bình tâm bên Chúa một ngày khắc ghi
Phúc Âm Lời Chúa gẫm suy
Giáo huấn Hội Thánh nhớ ghi trong lòng
Bình an quà tặng con mong
Bình an ân huệ Chúa trong cuộc đời
Bình an của Chúa tuyệt vời
Bình an có Chúa trong đời thương yêu
Bình an Thánh Thể huyền siêu
Bình an quà tặng Tình Yêu vô ngần
Bình an hoa trái Thánh Thần
Giúp ta hăng hái bước chân tông đồ
Tin vui cất bước hoan hô
Tin Mừng loan báo điểm tô cho Lời
Dù cho sóng gió trong đời
Bình an của Chúa không rời xa ta
Cầu nguyện liên lỉ với Cha
Tin yêu phó thác xin Cha đoái nhìn
Đến với Thánh Thể nguyện xin
Niềm vui khôn tả an bình nội tâm
Lặng quỳ bên Chúa Thánh Tâm
Trái Tim thương xót âm thầm ân ban
Tình Yêu Thiên Chúa vô vàn
Con vui nhận lãnh chứa chan an bình
Hiến dâng cho một cuộc tình
Đời con có Chúa hành trình bình an
Nụ cười vui vẻ trao ban
Là niềm hạnh phúc bình an trong đời.

Cát Bụi