Phó dâng nhân loại cho lòng Từ bi của Mẹ

Phó dâng nhân loại cho lòng Từ bi của Mẹ

Lạy Mẹ từ bi lòng con yêu mến,
con vang tiếng ca thiết tha nguyện cầu.
Mẹ là nguồn vui tràn khắp năm châu.
Xin xót thương người hằng khao khát kêu cầu.

Cơn đại dịch Covid càng phức tạp, thì lòng cậy trông nơi Mẹ càng vững vàng hơn, lời kêu xin cùng Mẹ càng tha thiết hơn.
Những giờ lần chuỗi cá nhân của Hội dòng đã biến thành những giờ cầu nguyện chung trước đài Đức Mẹ.
Chúa nói: “Nơi nào có hai ba người họp nhau cầu nguyện…” Chúng con tin sẽ có Chúa và Mẹ luôn ở cùng. Chúng con xin dâng cả nhân loại này cho Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho nhân loại chúng con thoát khỏi cơn nguy nan khốn khó này.

Ban Truyền thông
HD. Mến Thánh Giá Cần thơ