Suy Niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BA SAU CN XVIII THƯỜNG NIÊN
 NGÀY 03/8/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (14,22-36)

 22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.

SUY NIỆM

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ đang ở trên thuyền, di chuyển sang bờ bên kia. Sự thể xảy ra, trong lúc các ông chèo thuyền ra xa, gió lớn nổi lên, khiến các ông sợ hãi. Đúng vào lúc đó, Chúa Giêsu đã hiện đến, nhưng các ông lại không nhận ra Người; và trong cơn hốt hoảng, các ông đã la lên: “Ma kìa ”. Thấy vậy, Chúa Giêsu đã trấn an các ông: “ Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ ”. Tuy nhiên, vì chưa tin và vẫn còn nghi ngờ, nên Phêrô đã đưa ra một lời đề nghị mang tính thách thức: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy” .

Sự kiện Chúa Giêsu đi trên mặt biển để đến với các môn đệ cho chúng ta hiểu rằng: Đối với Chúa, việc này không có gì là khó khăn; và đối với chúng ta, cũng chẳng có gì là khó hiểu, vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng tạo thành vũ trụ. Chính Người cầm quyền trên mọi định luật vật lý, nên việc Chúa đi trên sóng nước không có gì là phản khoa học hay vô lý, nhưng lại minh chứng được uy quyền Thiên Chúa của Người. Qua sự kiện này, chúng ta còn được nhắc nhở rằng, Chúa vẫn luôn hiện diện bên cạnh và trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Trong mọi khó khăn thử thách, Người luôn có mặt. Chỉ có điều, chúng ta có một đức tin đủ mạnh để vượt qua mọi khó khăn và có đủ độ nhạy bén để nhận ra Người hay không mà thôi!

Chân thành nhìn lại cuộc sống, lắm lúc, chúng ta thấy mình cũng rất giống với Phêrô: khi thấy Chúa đi trên sóng nước, tức là khi Người làm được những phép lạ, thì chúng ta phấn khởi tin Chúa; khi đó, chúng ta liền xin Chúa cho mình đi trên mặt nước để đến với Người, tức là hăng hái trong đời sống đạo; nhưng khi thấy sóng to gió lớn, tức là những nghịch cảnh trong đời, thì ta lại sợ hãi và bấn loạn. Phải thú nhận rằng, lòng tin của chúng ta quả thực còn non yếu và hay thay đổi, nên chúng ta được mời gọi năng chạy đến với Chúa để cầu xin nhiều hơn nữa. “ Lạy Thầy, xin cứu con ”, dù sao, đây cũng là lời cầu xin đích thực và chân thành của Phêrô, và có lẽ cũng là của mỗi người chúng ta khi gặp những khó khăn thử thách. Qua lời cầu xin này, chúng ta ý thức được sự yếu đuối của mình và thực sự cần đến sự cứu giúp của Chúa. Quả thật, nếu có niềm tin và tín thác vào Chúa trong sự khiêm tốn, chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa đoái thương. Mong sao trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng vẫn nhớ đến lời của Chúa Giêsu: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”.

Lạy Chúa, thật sự chúng con là những kẻ yếu lòng tin. Xin Chúa thương luôn đến với chúng con, giúp chúng con biết bám chặt vào Chúa mỗi khi gặp những thử thách gian truân. Xin Chúa thương nhìn đến chúng con. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường