Trao yêu thương – Xuân 2024

Chia sẻ quà tết
đến với các em Trường Khuyết Tật Sóc Trăng