Ủy ban Phụng tự: Thông báo về các lời khẩn cầu mới trong Kinh cầu Thánh Giuse 20/05/2021

 

KINH CẦU THÁNH GIUSE 2021

Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thương xót chúng con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con
Thánh cả Giuse

Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Đavit
Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ phụ
Thánh Giuse là Bạn Đức Mẹ Chúa Trời
Thánh Giuse là Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế
Thánh Giuse là Đấng thanh tịnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh
Thánh Giuse dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời
Thánh Giuse hằng bênh vực Chúa Kitô
Thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô
Thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người
Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia
Thánh Giuse là Đấng công chính
Thánh Giuse cực thanh cực tịnh
Thánh Giuse cực khôn cực ngoan
Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ
Thánh Giuse là Đấng rất vâng lời chịu lụy
Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung
Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục
Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó nghèo
Thánh Giuse là gương tốt lành cho người lao động
Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà
Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh
Thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững
Thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan
Thánh Giuse yên ủi kẻ gian nan khốn khó
Thánh Giuse làm cho kẻ bệnh tật được cậy trông
Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ kẻ lưu đày
Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ người sầu khổ
Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ kẻ túng nghèo
Thánh Giuse là quan thầy phù hộ những người hấp hối
Thánh Giuse các ma quỷ kinh khiếp
Thánh Giuse gìn giữ phù hộ Hội Thánh
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa Giêsu thương xót chúng con.
Xướng: Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.

Đáp: Và coi sóc gia nghiệp Chúa

Lạy Chúa, Chúa đã an bài thật kỳ diệu,
khi chọn thánh Giuse
làm Bạn trăm năm của Thánh Mẫu Con Một Chúa,
xin cho chúng con
đang tôn kính Thánh cả là Đấng bảo trợ ở dưới thế,
cũng được Người làm Đấng chuyển cầu ở trên trời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen

Nguồn:W.HĐGMVN