Vè: Niềm vui Cộng đoàn – Diễm Kiều

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè tôi kể

Cộng đoàn chúng tôi
Ba thành viên thôi
Từ sáng đến tối
Nụ cười trên môi

Chị hai Dạ Lan
Vui vẻ dễ gần
Chu đáo ân cần
Hay cười không giận

Dì sáu Kim Hoa
Cười tươi như hoa
Khiêm nhu hiền hòa
Đàn ca nhất khóa

Út nhỏ Diễm Kiều
Nói ít cười nhiều
Thích ăn hạt điều
Chúm chím đáng yêu

Nhà ba chị em
Công việc cùng làm
Ti vi cùng xem
Vui buồn thông cảm

Ước mong cộng đoàn
Được luôn yên hàn
Có Chúa đồng hành
Giúp nhau tiến nhanh
Trên đường trọn lành
Theo Thầy Chí Thánh.

24.11.2021
♥  NQ. Diễm Kiều