Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm 25/11/2021

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu