Ý nghĩa của Tuần Thánh, thực hiện ăn chay kiêng thịt đúng cách (Linh mục Vs.Nguyễn Thế Thủ)

Ý nghĩa của Tuần Thánh, Thực hiện ăn chay kiêng thịt đúng cách

Linh mục : Vicente Nguyễn Thế Thủ

Liêm Đình (23/03/2021)