Tĩnh tâm chuẩn bị khấn tạm lại của Học viện Mến Thánh Giá Cần Thơ

TĨNH TÂM NGÀY THỨ NHẤT

CHUẨN BỊ KHẤN TẠM LẠI CỦA HỌC VIỆN HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CẦN THƠ

Truyền thống hằng năm, sau khi kết thúc đợt tĩnh tâm thường niên, Chị Em Học Viện Mến Thánh Giá Cần Thơ sẽ lặp lại lời khấn mà mình đã đoan hứa trong ngày tiên khấn. Nhưng với tình hình của xã hội đang trong giai đoạn giãn cách và dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chị Em không thể tập trung tại Nhà Mẹ như ngày khấn lần đầu. Mặc dù, không gian và thời gian bị giới hạn bởi dịch bệnh nhưng không làm giới hạn tâm tình của chúng tôi dành cho Chúa.

Những ngày này, để chuẩn bị cho ngày khấn lại sắp tới vào Chúa nhật ngày 01/08/2021 là ngày đặc biệt hơn bao giờ hết. Đặc biệt vì hoàn cảnh hiện tại, tôi và Chị Em Học Viện không được cùng nhau lặp lại lời khấn tại Nhà Mẹ Hội Dòng như hằng năm nhưng không vì thế mà làm cho Chị Em chúng tôi thiếu đi sự sốt sắng và thánh thiện. Hội Dòng đã tạo điều kiện cho từng Chị Em tại các họ đạo tĩnh tâm riêng qua những gợi ý của Cha Linh Giám Giuse. Với tâm tình của một người cha, ngài gởi riêng cho 28 Chị Em Học Viện những tâm tình thật quý báu và thiêng liêng trong ngày đặc biệt này.

GỞI ĐẾN 28 CHỊ EM HỌC VIỆN

CỦA HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CẦN THƠ

Chị em Học viện quí mến,

Được biết vào ngày Chúa nhật tới, 01/08/2021, trong thánh lễ, chị em chúng con sẽ công khai khấn tạm lại, theo qui định của Hiến Chương, Chị TPT có nhờ Cha chia sẻ đôi điếu giúp chúng con thực hiện việc này cho sốt sắng, dù trong hoàn cảnh hiện tại cả nước đang phải vất vả chống dịch Covid 19, và với chỉ thị 16 chúng ta không thể tập trung tại nhà Mẹ như ngảy khấn lần đầu.

Cha mời gọi chúng con, tùy hoàn cảnh mỗi người, trong 3 ngày sắp tới (thứ năm, thứ sáu và thứ bảy), mỗi ngày dành 30’sáng để cầu nguyện, 15’ ban trưa để kiểm tâm, và 15’ ban tối để hồi tâm, dựa theo những gì cha gợi ý sau đây:

Thứ năm 29/7: lễ thánh Matta. Lc 10,38-42, “Maria đã chọn phần tốt nhất”

Suy gẫm:

1/ Cầu nguyện mà không hoạt động không sao, nhưng hoạt động mà không cầu nguyện gây nhiều thảm họa trong đời tu. Lời thánh Teresa Avila: “Ai không cầu nguyện, không cần ma quỉ lôi kéo, nó sẽ tự mình sa xuống hỏa ngục”

2/ Bịnh Matta là bịnh số 2 trong 15 bịnh của giáo triều Roma mà Đức Phanxicô đã cảnh báo. Sách Qohelet đã dạy “Có thời gian cho mỗi điều (3,1-15)

3/ ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận đã chia sẻ ngài đã cầu nguyện với Chúa: “Tất cả những việc con làm đều là tốt đẹp, là việc của Chúa, nhưng không phải là Chúa. Nếu Chúa muốn con trao tất cả các việc ấy trong tay Ngài, con hãy làm ngay và hãy tin tưởng vào Ngài. Chúa có thể làm tốt hơn con muôn nghìn lần; Ngài có thể trao việc của Ngài cho những người tài đức hơn con. Hãy chọn một mình Chúa thôi, chọn thánh ý Ngài, chứ đừng chọn việc của Chúa, nhưng không phải là Chúa”. (x. bài Chiếc bánh thứ hai, trong tập “Năm chiếc bánh và hai con cá”)

Kiểm tâm:

Đời sống cầu nguyện của tôi thế nào ? Có giúp tôi nhận ra và sẵn sàng vâng theo  thánh ý Chúa qua mọi người và qua mọi biến cố? Tôi đã sống lời khấn vâng phục thế nào ?

Hồi tâm: Hướng về Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh

(Trích bài gợi ý của Cha Linh Giám Giuse)

Lạy Chúa, ước chi mỗi ngày mỗi giây phút đời sống con chỉ biết chọn một mình Chúa thôi, chọn thánh ý Chúa, chớ chọn việc của Chúa mà quên chọn Chúa là gia nghiệp đời con.

Xin cho con và Chị Em Học Viện biết tận dụng những ngày hồng phúc này để sống thân tình với Chúa qua các giờ cầu nguyện và gặp gỡ Chúa, qua các biến cố đang diễn ra cho Xã hội và Giáo hội do dịch bệnh Covid; để mỗi Chị Em biết tin tưởng và cậy dựa vào một mình Chúa mà thôi. Nhờ đó, Chị Em sống lời khấn vâng phục trong hoàn cảnh hiện tại.

Và lạy Chúa, ước chi con không hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Kitô (Gl 6, 14); mọi người nói chúng con là dại, là khờ khi đi theo một con người chịu treo trên khổ giá. Nhưng không, chúng con có dại là dại cho Chúa, mà có khờ thì cũng là khờ vì Chúa; vì chính Ngài là Đấng mà chúng con đã chọn để bước theo mãi mãi.

Lạy Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con, xin cho con được thuộc trọn về Chúa để từ nay con sống là sống cho tình yêu và có chết là chết cho tình yêu của Ngài. Amen.

(Tâm tình của ngày tĩnh tâm thứ nhất – M. Quỳnh Ngọc)